Τηλεφωνικά κέντρα

Λύσεις σε Τηλεφωνικά κέντρα με πλήρη εκμετάλλευση όλων των νέων τεχνολογιών για ελαχιστοποίηση του τηλεπικοινωνιακού κόστους (VOIP, Εναλλακτικοί πάροχοι, κινητή τηλεφωνία)

  • Ανάλυση απαιτήσεων για την επιλογή της βέλτιστης λύσης
  • Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση τηλεφωνικών κέντρων
  • Σύνδεση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό διαχείρισης πελατών (CRM)
  • Τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικών κέντρων (Μέσω συμβολαίων συντήρησης)

Τηλεφωνικά κέντρα

ΠΑΡΟΧΕΣ:

  • Αποκατάσταση βλάβης, Αλλαγές προγραμματισμών, Αντικατάσταση μπαταριών, Ετήσια συντήρηση και έλεγχος του συστήματος, Τηλεσυντήριση, Προσθήκες, Μετατροπές κλπ εργασίες.
  • 24ωρη παρουσία προσωπικού στην εταιρεία μας για την καταγραφή και διαχείριση της τεχνικής κλήσης του πελάτη.
  • Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για επισκέψεις σε πελάτες σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Ανταλλακτικά που απαιτούνται ανά περίπτωση.

Τηλεφωνικά Κέντρα καινούρια ή μεταχειρισμένα στις καλύτερες τιμές .

Τηλεφωνικά κέντρα